Het woonzorgcentrum

Wat?

Het woonzorgcentrum beschikt over 60 kamers en heeft 41 woongelegenheden erkend als woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning.
Alle kamers zijn bestemd voor één persoon; enkele kamers worden voorbehouden voor koppels. Elke kamer onderscheidt zich van de ander door grootte, ligging, vorm en is al dan niet voorzien van een balkon.
Elke kamer heeft een sanitaire ruimte met toilet en wastafel. De meeste zijn zelfs voorzien van een douche. Er is in elke kamer telefoon en TV of radio aansluiting voorzien en de mogelijkheid om een koelkast te plaatsen.
Elke kamer is volledig uitgerust met een bed, een hang- en legkast, een nachtkastje, een tafel, een stoel, een zetel, een TV-kast, een televisietoestel en een telefoontoestel.
Indien gewenst kan de bewoner de kamer verder gezellig inrichten met enkele eigen meubelen zoals een kastje, een luie zetel, een koelkast ... Om begrijpelijke redenen worden deze vooraf wel aan een controle onderworpen.

Voor wie?

De kandidaat-bewoner die 65 jaar of ouder is, kan zich inschrijven op een wachtlijst. Er zijn 2 passieve en 3 actieve wachtlijsten.
Op de passieve wachtlijsten staan de kandidaat-bewoners die in de toekomst van onze diensten wensen gebruik te maken. Op de actieve wachtlijst staan de kandidaat-bewoners die op korte termijn wensen opgenomen te worden. Het is niet mogelijk om op meerdere actieve wachtlijsten in te schrijven. Een inschrijving op de 2 passieve wachtlijsten is wel mogelijk.

Beerselaar is iedereen die op het moment van opname tenminste de laatste 5 jaar in Beersel gedomicilieerd is of die minstens 25 jaar in Beersel gedomicilieerd was en minder dan 5 jaar in een andere gemeente ingeschreven staat.
Zij betalen het tarief Beerselaar.
De niet-Beerselaar die in aanmerking komt voor inschrijving op de wachtlijst moet aan onderstaande inschrijvingsvoorwaarden voldoen:
- ooit 20 jaar in Beersel gedomicilieerd zijn;
- of familie hebben in de 1e graad die minstens 20 jaar in Beersel gedomicilieerd is;
- of gedurende 10 jaar ten minste 26 dagen per jaar vrijwilligerswerk gedaan hebben in het woonzorgcentrum De Ceder.
Zij betalen het tarief niet-Beerselaar.

De Beerselaar heeft voorrang op de niet-Beerselaar die aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet.
De kandidaat-bewoner die jonger is dan 65 jaar, kan een afwijking aanvragen, zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009.

Hoe?

De kandidaat-bewoner of zijn vertegenwoordiger maakt een afspraak met Lieve De Becker, de deskundige sociale zaken van het woonzorgcentrum. Dat kan telefonisch op nummer 02 334 99 01 of per mail naar deceder@ocmwbeersel.be.
Inschrijven kan ook via de website www.wzcdeceder.be waar het in te vullen document terug te vinden is of via de website van de gemeente Beersel.

Het volledige opnamereglement vind je terug onder de knop Opnamebeleid.