Opnamebeleid

Opnamereglement

Het woonzorgcentrum De Ceder biedt een belevingsgerichte woon- en zorgomgeving aan. De bewoners en hun familie zijn onze partners. Als openbare Nederlandstalige instelling werken wij in open communicatie met de omgeving. Vanuit deze visie hebben wij een transparant opnamebeleid ontwikkeld voor de oudere Beerselaars.
Klik hier voor het volledige opnamereglement.

Interne afsprakennota woonzorgcentrum

Een woonzorgcentrum is een gemeenschap waar met meerdere mensen samen geleefd wordt. Om alle bewoners een aangenaam verblijf te bieden en het gemeenschappelijk leven vlot en harmonieus te laten verlopen, werden een aantal afspraken opgesteld. Deze afspraken vindt u terug in dit document.

Interne afsprakennota assistentiewoning

Om alle bewoners van de assistentiewoningen van het woonzorgcentrum De Ceder een aangenaam verblijf te bieden en het gemeenschappelijk leven vlot en harmonieus te laten verlopen, werden een aantal afspraken opgesteld.
Deze afspraken vindt u terug in dit document.

Inschrijvingsformulier

Om in te schrijven vul je hier het inschrijvingsformulier in op de website van OCMW Beersel of klik je hier voor het papieren inschrijvingsformulier.
De kandidaat-bewoner of zijn vertegenwoordiger kan ook een afspraak maken met Lieve De Becker, de deskundige sociale zaken van het woonzorgcentrum. Dat kan telefonisch op nummer 02 334 99 01 of per mail naar deceder@ocmwbeersel.be.
Na inschrijving op een wachtlijst krijgt de kandidaat-bewoner een schriftelijke bevestiging van inschrijving per brief of per mail. De datum van de aanvraag geldt als inschrijvingsdatum.

Privacyverklaring

De privacyverklaring van O.C.M.W. Beersel vindt u hier: Privacyverklaring.