Informatie en communicatie voor bewoners en familie

Maatregelen ivm Coronavirus (16.03.2020)

De maatregelen die ons opgelegd worden en die van toepassing zijn in het woonzorgcentrum kan je hier lezen. Wij verzoeken eenieder om zich strikt aan deze maatregelen te houden!
Onze bewoners danken u.

Belevingsgerichte keuken in Woonzorgcentrum De Ceder (12.2019)

Grote honger, of kleine honger
Goesting in vis of vlees
Liever veel groentjes en graag frietjes
Je kiest uit het heerlijk geurende eten voor je ogen wat en hoeveel je eet.
Zalig, niet? Een eigenlijk, net als vroeger thuis waar voor je ogen uit de pot werd opgeschept.
Ook ’s ochtends en ’s avonds ga je als bewoner van ons WZC niet meer zitten voor een voorbereid bordje, maar kies je je brood: wit of bruin, en het aantal sneetjes en de toespijs waar je op dat moment zin in hebt.
Vanaf maandag 2 december eet je ochtend, middag en avond waar je zin in hebt. Dit lijkt wel luilekkerland.
Er vallen vervelende klussen weg.
Je krijgt maandelijks een meerkeuzemenu, maar je hoeft niets meer op voorhand in te vullen. Je hoeft geen keuze meer te maken op voorhand.
Als bewoner van het WZC hoef je helemaal niets te doen.
Bewoners van de assistentiewoningen en bezoekers geven enkel nog de dagen door waarop ze komen middageten.
Het eten blijft supervers, kwalitatief, voedzaam en lekker, en wordt bereid door de koks van Medirest.

Gratis oor- en oogcontrole (01.2019)

In 2018 ging iedereen die wou voor het eerst naar de tandarts in WZC De Ceder voor een mondcontrole en kleine mondzorg, en dit alles tegen terugbetalingstarief. Deze mondzorg loopt door in 2019. Dus ook dit jaar wordt elke bewoner uitgenodigd voor een afspraak bij de tandarts in WZC De Ceder tegen terugbetalingstarief.

Maar er is meer.
Op donderdag 21 februari 2019 komt de Mobiele Zorggroep naar WZC de Ceder in het kader van hun campagne “samen voor een beter zicht”.
Elke bewoner wordt die dag uitgenodigd voor een gratis controle van zijn zicht.
Het doel van dit onderzoek is om in overleg met bewoner, zijn huisarts en familie bij zichtproblemen oplossingen te zoeken om het dagelijks leven van de bewoner te verbeteren. Ook onderhoud en kleine herstellingen van bril zijn mogelijk.
Uit ervaring blijkt dat in veel gevallen ouderen niet weten dat zij een oogaandoening hebben doordat niet elke oogaandoening met zichtbare of voelbare symptomen begint.

Op een later tijdstip in 2019 zal de Mobiele zorggroep terugkeren naar WZC de Ceder voor een gratis controle van het gehoor van de bewoners van WZC De Ceder, alle informatie hierover volgt nog.
De gratis controle op het zicht en gehoor vindt plaatst in de vertrouwde omgeving van woonzorgcentrum de Ceder en gebeurt door middel van oog- en gehoormetingen met professionele toestellen. Permanent is een verpleegkundige van WZC De Ceder bij de controle aanwezig.
Deze campagne van de Mobiele Zorggroep gebeurt in samenspraak met de directie , de hoofdverpleegkundige en de coördinerend en raadgevend arts van woonzorgcentrum De Ceder.
De gegevens van deze gratis controle zullen door WZC De Ceder bijgehouden worden in het zorgdossier en overgemaakt worden aan de huisarts.

Deze campagne is een mooie aanvulling op de bestaande zorgverstrekking in WZC De Ceder.

Vellen bomenrij aan WZC De Ceder en heraanplanting nieuwe bomenrij (12.2018)

Lees hier de brief aan de bewoners van de huizen die grenzen aan het domein Hess-De Lilez.

Nieuwe leverancier voor beddengoed en persoonlijke was (09.2018)

Op 1 oktober 2018 krijgen we een nieuwe leverancier voor al onze werkkledij en linnen.
Het contract met de huidige leverancier was na 4 jaar afgelopen.
De OCMW-raad heeft beslist in zee te gaan met CLOVA. Deze firma is gespecialiseerd in de kledij- en linnenbehoeften van de zorgsector. Hun missie luidt: Clova streeft naar een maximale partner-tevredenheid door een zorgeloze serviceverlening, met oog voor product- en dienstinnovaties.
In Vlaanderen behandelt CLOVA 7.000 zorgbedden en voorziet het aangepaste arbeidskledij voor meer dan 10.000 mensen uit de zorgsector. Vanaf oktober 2018 ook in woonzorgcentrum de Ceder.
Onze personeelsleden krijgen nieuwe werkpakken, maar ook voor de bewoners verandert er iets.
Al het beddengoed wordt vanaf 1 oktober opgehaald, behandeld en netjes terug afgeleverd door CLOVA.
Als u uw was laat doen door WZC De Ceder, dan zal ook uw persoonlijk linnen vanaf oktober opgehaald, behandeld en netjes terug afgeleverd worden door CLOVA.
U moet hier niets voor doen. Uw kledij moet niet herlabeld worden. De prijzen die u voor deze service betaalt zijn in lijn met wat u aan de vorige leverancier betaalde.

Nieuwe tilliften en nieuwe badliften (09.2018)

WZC De Ceder krijgt dit najaar 4 nieuwe tilliften en 3 nieuwe badliften
Woonzorgcentrum de Ceder zorgt dit najaar voor groter comfort voor bewoners en zorgpersoneel. Het is een feit dat in alle woonzorgcentra bewoners ouder worden en meer hulp nodig hebben. In woonzorgcentrum De Ceder heeft meer dan de helft van de bewoners hulp van een of twee zorgkundigen én een actieve tillift nodig om in en uit bed te komen, om op en van de stoel te gaan, om naar en van toilet te gaan.
Om goed, veilig en vlot te werken zijn er dus 5 actieve tilliften nodig: 1 op het gelijkvloers en 1 op elke vleugel van de eerste en tweede verdieping.
We hebben de voorbije maanden een aantal modellen uitgetest. Het zorgpersoneel dat heel veel met deze toestellen werkt, maar ook bewoners mochten punten geven. We moeten namelijk zeker zijn van de kwaliteit en het gebruiksgemak van dit intensief gebruikt hulpmiddel voor bewoner en zorgpersoneel.
Dit najaar komen er 4 gloednieuwe actieve tilliften binnen, 1 huidige tillift werkt nog goed genoeg en kunnen we aanhouden. We kijken er nu al reikhalzend naar uit.
Woonzorgcentrum de Ceder heeft ook een aantal badliften met ingebouwde weegschaal nodig ter vervanging van de 3 badliften die we in 2005 aankochten.
Op elk van de 3 verdiepingen staat 1 bad. Elke bewoner gaat minstens wekelijks in bad. Bij in en uit bad gaan gebruiken we een badlift. Tijdens dit zalige wekelijkse badritueel wegen we elke bewoner om zo onbedoeld gewichtsverlies op te sporen. Een soepel werkende badlift met goed functionerende weegschaal is dus heel belangrijk voor zorgkundige en bewoner.
Opnieuw hebben we de voorbije maanden een aantal modellen uitgetest. Het zorgpersoneel en bewoners hebben een rapport met goede en slechte punten van deze toestellen gemaakt. We moeten er namelijk zeker van zijn dat in en uit bad gaan voor bewoner en zorgkundige zo veilig en gemakkelijk mogelijk is. De 3 nieuwe badliften worden voor het einde van dit jaar geleverd. Baden wordt zo opnieuw een plezier voor bewoner én zorgpersoneel.

Bewakingscamera's (06.2018)

In mei 2018 zijn 3 bewakingscamera’s geplaatst in ons woonzorgcentrum.

Wat is camerabewaking:
Een bewakingssysteem met 3 camera’s dat de toegangen tot het gebouw bewaakt.

Waarom camerabewaking:
Bescherming tegen inbraak, diefstal en beschadiging van gebouw, installaties en inboedel.

Waar staan de camera’s:
Er staan 3 camera’s binnen in woonzorgcentrum De Ceder, Grote Baan 204 1650 Beersel: de hoofdingang, de uitgang aan het kinélokaal naar de assistentiewoningen, de garagepoort.

Wanneer werken de camera’s:
Bij elke beweging.

Wie mag de live en opgenomen beelden bekijken, maar enkel met het hierboven vermeld doel:
1) Tina Van Bockstal, directeur
2) Lieve De Becker, kwaliteitscoördinator

Hoe lang worden de beelden bewaard:
Gedurende maximum 31 dagen.

Inzage in de beelden / bescherming persoonlijke levenssfeer:
De bewoner of bezoeker kan inzage nemen van de beeldgegevens die hem betreffen. Recht op eerbied voor de persoonlijke levenssfeer: commission@privacycommission.be

Nieuw noodoproepsysteem (02.2018)

Op dinsdag 6 maart 2018 wordt het nieuw noodoproepsysteem geïnstalleerd in ons woonzorgcentrum.

Wat verandert er?

De noodknoppen worden vervangen.
In elke wc van elke kamer en van elke assistentiewoning wordt vanaf nu tot einde februari 2018 een nieuwe vaste noodknop geplaatst.
Op dinsdag 6 maart worden die nieuwe drukknoppen aangezet. De oude zullen die dinsdag 6 maart afgezet worden en nadien weggehaald worden.
U ontvangt ook allemaal een nieuwe mobiele noodknop aan een ketting of armband. Bij bewoners van het woonzorgcentrum die deze niet meer kunnen gebruiken, wordt hij aan de papegaai op het bed gemonteerd, en kan in geval van nood door de familie gebruikt worden.
Ook deze mobiele noodknoppen worden op dinsdag 6 maart aangezet, de oude werken dan niet meer, en worden opgehaald.

Hinder bij telefoonoproepen
Op dinsdag 6 maart zal woonzorgcentrum de Ceder hinder ondervinden bij telefoonoproepen. Er kunnen zich die dag korte storingen voordoen op het nummer 02 334 99 00.
Tussen dinsdag 6 maart en donderdag 8 maart 2018 kan ook de telefoon van de bewoners van het woonzorgcentrum en van de assistentiewoningen storingen ondervinden. Dit zowel bij binnenkomende als bij buitengaande gesprekken.

Extra
WZC de Ceder zal er met alle personeel alles aan doen om de hinder zo veel mogelijk te beperken. We blijven ook deze dagen zorgen voor een veilige woonomgeving van alle bewoners.
We danken u voor uw begrip en medewerking.

Tandarts in De Ceder (12.2017)

Mondzorg door een tandarts is heel belangrijk. Het voorkomt pijn, moeilijk slikken, geen eetlust, een slechte adem,….
Daarom start woonzorgcentrum De Ceder in 2018 met mondzorg.

Hoe?
Eenmaal per maand op donderdag van 9 tot 12 uur komt een tandarts naar het woonzorgcentrum. Het betreft tandarts Greta Vandergoten uit Huizingen.
Zij behandelt alle nieuwe bewoners, bewoners die doorverwezen zijn door hun huisdokter of een verpleegster, en systematisch de andere bewoners.
De hoofdverpleegkundige regelt de afspraken.
Zo gaat elke bewoner jaarlijks naar de tandarts en blijft (of wordt) elke bewoner in orde qua mondzorgtraject (en verhoogde terugbetaling).
Natuurlijk zullen bewoners die zelf nog naar hun eigen tandarts gaan, dit kunnen blijven doen als ze dit willen.

Betaling:
De tandarts is geconventioneerd en werkt volgens de vastgestelde prijzen van het Riziv. Voor een mondonderzoek vraagt ze nu dus 30 euro waarbij een bewoner zonder mondzorgtraject 22,5 euro terugkrijgt van zijn mutualiteit.
De bewoner vindt het bedrag van de tandarts terug op zijn maandfactuur en krijgt een document om terug te trekken van zijn mutualiteit.

Wat doet de tandarts:
De tandarts kan in De Ceder de volgende tandzorgen uitvoeren: totale mondcontrole, gebit bijslijpen, zorgen dat het gebit beter past, tand trekken, tandplak verwijderen.
Indien een bewoner een nieuw gebit nodig heeft, geeft de tandarts op voorhand de kostprijs en vraagt ze toestemming van bewoner, dokter en familie.
Indien er zich bij een bewoner een acuut tandprobleem voordoet, wordt de familie gevraagd voor de bewoner een afspraak te maken bij een tandarts naar keuze.

Moet je zelf iets doen?
Neen, de hoofdverpleegkundige regelt je afspraak en vertelt je de datum en het uur, net als voor een kapper en de pedicure.
Ga je nog jaarlijks naar je eigen tandarts, laat het weten aan het onthaal.

Hitteplan (06.2017)

Elk woonzorgcentrum is vanwege de Vlaamse Overheid verplicht een plan op te stellen om zijn bewoners te beschermen tegen hittegolven en/of ozonpieken.
Voor wie?
Voor alle bewoners van De Ceder met in het bijzonder de meest zwakke en kwetsbare ouderen.
Waarom?
Omdat ouderen minder goed te veel warmte of te langdurige hitte verdragen. Dit geldt ook voor ozonpieken.
Wat is een hittegolf en wat is een ozonpiek?
Bij een hittegolf is het gedurende minimum 3 opeenvolgende dagen en nachten heel warm: min. 29.5°C overdag en min. 18°C ’s nachts.
Ozon ontstaat als de zuurstof uit de lucht wordt afgebroken onder invloed van zonlicht. Een te hoge ozonconcentratie veroorzaakt ademhalingsproblemen. De combinatie van heel warm weer met open hemel heeft dus een grote impact op de gezondheid!
Wat kan er misgaan als je te lang wordt blootgesteld aan warmte?
- Huiduitslag: jeukende of brandende bultjes of blaasjes.
- Gedragsverandering: minder alert, suf, vermoeid of prikkelbaar.
- Hittekrampen: spierkrampen in buik, armen en benen die plots opkomen bij overvloedig zweten.
- Zonnesteek: rechtstreekse blootstelling van het hoofd aan de zon, gekenmerkt door hevige hoofdpijn, slaperigheid, misselijkheid tot soms bewustzijnsverlies, hoge koorts, brandwonden.
- Uitputting: Ontstaat door verlies van vocht en zouten door langdurig of hevig zweten. Er treedt duizeligheid op, flauwte en vermoeidheid, slapeloosheid of onrustige nachten, soms misselijkheid of braken. Onbehandelde uitputting kan leiden tot een hitteslag!
- Hitteslag: Als men gedurende langere tijd wordt blootgesteld aan een hoge temperatuur: de lichaamstemperatuur stijgt, de huid is droog, de hartslag heel snel. Dit is een medisch noodgeval! Waarom verdragen ouderen warmte minder goed?
Door het natuurlijke verouderingsproces werken een aantal lichaamsfuncties minder goed, zoals de thermische regulatie, m.a.w. bij ouderen werkt de “thermostaat” niet meer naar behoren. Ook de zweetklieren functioneren minder goed, waardoor warmte minder snel wordt afgevoerd.
Ouderen die slikproblemen hebben, zich moeilijk kunnen verplaatsen of te maken hebben met een acute of chronische ziekte zoals o.a. Parkinson en dementie, hebben een verhoogd risico.
Hoe trachten we onze bewoners zoveel mogelijk te beschermen?
- We informeren alle bewoners, familie, medewerkers, …
via verschillende kanalen:
o Huiskrant
o Bewonersvergaderingen
o Brief t.a.v. de familie
o Teamvergaderingen …
- We waken er over dat onze bewoners luchtige kledij aantrekken, met niet te veel of te dikke laagjes. Zorg je er voor dat er voldoende lichte kledij in de kast ligt?
- We laten op tijd de zonnewering neer, doen de gordijnen toe en sluiten de vensters om de warmte zo veel mogelijk buiten te houden.
- We verluchten als de buitentemperatuur lager wordt dan de binnentemperatuur.
- De keuken en animatie zorgen voor aangepaste voeding en drank.
- We geven onze bewoners extra te drinken, in het bijzonder de bewoners die dit moeilijk of niet zelf kunnen.
- De activiteiten worden aangepast of opgeschort.
- Op het terras worden parasols geplaatst en bewoners die buiten zitten of wandelen voorzien we van een zonnehoedje.

Bij een naderende hittegolf of heel warme periode worden overal in De Ceder rode waarschuwingsaffiches opgehangen.
We wensen jullie veel goede zomerdagen waarop de zon veel schijnt. Maar hou haar te vriend en spring er voorzichtig mee om!

Vroegtijdige zorgplanning

Het onderwerp dat we nu gaan behandelen is niet makkelijk, alhoewel het bevrijdend kan werken. Het ‘levenseinde en goede zorgen krijgen als het zover is’, is te belangrijk om er niet bij stil te staan.

Kan ik de zorg rond mijn levenseinde NU plannen, tegen wanneer ik het zelf niet meer kan zeggen? (= vroegtijdige zorgplanning).
Iedereen wil graag zolang mogelijk leven in goede lichamelijke en geestelijke gezondheid.
Er wordt wel eens gezegd : “het enige zekere in het leven is dat we doodgaan”.
Echter de manier waarop en wanneer is voor niemand een zekerheid.
Heel wat mensen hebben angst over hoe hun levenseinde zal verlopen.
Sommigen willen goed voorbereid zijn: “hun papieren” in orde brengen.
Dit is een goede zaak : men is er gerust in dat alles naar wens zal verlopen.
Ook voor de achterblijvers is het beter, het rouwen gaat iets makkelijker want ze zijn er zeker van dat alles gegaan is zoals de overledene het wilde.

De wijze waarop mensen leven én sterven is in de laatste halve eeuw sterk veranderd: dit komt vooral door de grote toename aan kennis en technologie in de medische wereld.
Vanaf de jaren ‘ 60 kennen we technieken zoals: reanimatie, nierdialyse, beademing, sondevoeding …
Dit bracht met zich mee dat “het mogen sterven” van veel mensen gestuurd werd door dokters, medicatie, en machines.
Men is echter gaan inzien dat het verlengen van het leven “tegen elke prijs” niet altijd de beste keuze is.
Een medische behandeling die te lang en zinloos wordt volgehouden doet juist niet langer leven, maar langer sterven : die noemt men ook therapeutische hardnekkigheid.

Sinds de jaren ’70 is er een geleidelijke overgang gekomen van “dokters weten het beter” naar “meer luisteren en doen wat de patiënt zelf wil”.
Sinds 2002 is hierrond zelfs een wetgeving ontstaan : de wetten op de patiëntenrechten, het recht op palliatieve zorgen en de wet op euthanasie.
Deze wetten vormen de basis van “vroegtijdige zorgplanning”.
Vroegtijdige zorgplanning is: zorgvuldig nadenken, eventueel praten met kinderen en huisarts om te  beslissen wat men op papier gaat zetten voor die situaties waarin men zelf niet meer zou kunnen zeggen welke zorgen men wil.

Deze papieren zijn wettelijk bindend en worden enkel gebruikt wanneer de patiënt wilsonbekwaam wordt (als hij/zij zelf niet meer kan zeggen wat hij/zij wil).

Het document dat hiervoor gebruikt wordt noemt men “de negatieve wilsverklaring” : Hierin verklaar je welke behandelingen of onderzoeken je NIET meer wil wanneer je het zelf niet meer kan zeggen op dat moment.
Bijvoorbeeld: je wil niet meer opgenomen worden in het ziekenhuis na een trombose.

Vroegtijdige zorgplanning kent ook “positieve wilsverklaringen”. Deze gaan over andere beslissingen rond het levenseinde: wilsverklaring euthanasie, verklaring voor orgaandonatie, verklaring inzake de wijze van begrafenis.

Negatieve wilsverklaring
Praten over wat belangrijk voor je is, vormt de basis voor een goede levenseindezorg. Aan het einde van het leven zijn er veel mensen betrokken in de zorg rond het levenseinde : praktische kant van patiëntenzorg, helpen met beslissingen nemen, emotionele kanten, sociale problemen, godsdienstige of levensbeschouwelijke vragen…..
Wanneer gesprekken over levenseindezorg te lang uitgesteld worden kan de patiënt dikwijls niet meer zelf mee beslissen. In dat geval wordt er beroep gedaan op de familie of diegene die het kortst bij de patiënt staat. Het moeten nemen van een beslissing in de plaats van de patiënt is voor de familie moeilijk omdat ze niet op de hoogte zijn van zijn/haar wensen. Jouw wensen rond het levenseinde op papier zetten vermijdt voor iedereen onnodige zorgen.
Gelukkig is de zorg rond het levenseinde wettelijk geregeld en sommige zorgen zijn zelfs een patiëntenrecht: iedereen heeft recht op goede palliatieve zorg. Dit is de zorg die je nodig hebt wanneer artsen zeggen “dat er niets meer kan gedaan worden”.
Dit wil zeggen dat wie ongeneeslijk ziek is recht heeft op een goede pijnbehandeling, het behandelen van lichamelijke ongemakken, een goede psychologische, sociale en spirituele ondersteuning en dit tot aan het overlijden.

Wanneer artsen jou nog een reeks onderzoeken en behandelingen willen laten ondergaan die jij niet meer wenst, maar niet kan weigeren omdat je bv. in coma bent of te zwak om je wensen kenbaar te maken, kan je deze wensen wel op voorhand in een document noteren. Dit noemt men de negatieve wilsverklaring.
Dit document wordt door jou en een vertegenwoordiger ondertekend.

“Positieve wilsverklaringen” gaan over andere beslissingen rond het levenseinde: wilsverklaring euthanasie, verklaring voor orgaandonatie, verklaring inzake de wijze van begrafenis.
Wanneer je wilsonbekwaam wordt door bv. dementie, coma, onherroepelijke verwardheid,… dan zal jouw vertegenwoordiger jouw wens laten kennen aan je dokter. Deze moet jouw wil respecteren. Bij de ziekte van Alzheimer kan men bv. vooraf bepalen om bij ernstige lichamelijke problemen geen kunstmatig vocht (baxter) of voeding (sondevoeding) te krijgen, of bij hartinfarct geen reanimatie meer te doen.

Ook euthanasie kan je op voorhand plannen en later laten uitvoeren wanneer je in een onomkeerbaar coma zou terecht komen. Dit noemt men de voorafgaande wilsverklaring euthanasie.

Wanneer je over je levenseinde nadenkt en dingen met je familie afspreekt, denk dan ook na over de keuze en wijze van begrafenis bv. begraving, crematie, met of zonder mis. Dit kan opgeschreven worden in de verklaring inzake de wijze van teraardebestelling.

Verder kan je je lichaam ook schenken aan de wetenschap. De universiteit van jouw keuze heeft hiervoor een eigen procedure. Anders is het indien je wenst je organen af te staan om iemand te redden: iedere Belg is orgaandonor, tenzij je je hier schriftelijk tegen verzet. Dit kan ook via een verklaring inzake wegneming en transplantatie van organen en weefsels na overlijden.

Voor al deze wilsverklaringen bestaan er wettelijke documenten. De medewerkers van ons palliatief team willen, op jouw vraag, met je praten over wat belangrijk voor jou is bij je levenseinde en dit eventueel ook op papier zetten; of anders gezegd: ”wat kan ik nu beslissen voor later?”
Belangrijk om te weten is dat men altijd de eerder genomen beslissingen kan veranderen of vernietigen. In het volgende nummer zullen we een aantal feiten rond dit thema op rij zetten.

Hierna volgen een aantal feiten die een antwoord kunnen zijn op vragen die  mensen zich kunnen stellen wanneer zij de zorg rond hun levenseinde zelf in handen willen nemen.

 • Het tijdstip van overlijden in ons land wordt bij 1 op 2 mensen medisch gestuurd.
 • Wanneer een behandeling niet meer ‘levensverlengend is’ , maar te lang en zinloos wordt volgehouden en eerder ‘stervensverlengend’ is, spreekt men van therapeutische hardnekkigheid.
 • Een dokter heeft jouw toestemming nodig om een behandeling op te starten.  Zelfs wanneer je niet in staat bent het zelf te zeggen.  Je kan hiervoor een ‘negatieve wilsverklaring’ opstellen.  Hierin verklaar je wat je NIET wil (zie vorige huiskrant).
 • Je kan schriftelijk bepalen, wie je vertrouwenspersoon mag zijn.  Deze zal jou bijstaan bij het doen gelden van je patiëntenrechten.  Je kan ook een wettelijke vertegenwoordiger aanstellen die je zal vervangen als je niet meer bij machte bent om het zelf te zeggen.
 • Euthanasie betekent: “levensbeëindiging op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt zelf”.  Met andere woorden: niemand kan dit in jouw plaats beslissen of vragen zonder jouw geschreven toestemming.
 • Je kan VOORAF euthanasie vragen voor het geval dat je ooit een ongeneeslijke ziekte zou krijgen, maar dit schriftelijk verzoek wordt enkel gevolgd wanneer je in een onomkeerbare coma terechtkomt.
 • Sommigen denken voor een mild levenseinde enkel maar aan euthanasie, terwijl ze niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden van palliatieve zorg.
 • Je bent niet noodzakelijk in de terminale fase van je ziekte wanneer een palliatief team wordt ingeschakeld.  Een palliatief team levert eerder een ‘ondersteunende zorg’ aan mensen met een ongeneeslijke aandoening.
 • Palliatieve zorg bevordert de levenskwaliteit van patiënten met een levensbedreigende ziekte en van hun familie door het vermijden en het  bestrijden van de pijn.   Dit gebeurt door het vroegtijdig herkennen en behandelen van pijn en andere lichamelijke ongemakken, alsook van de geestelijke noden.
 • Met een eenvoudig document kan je je lichaam (of delen ervan) afstaan aan de wetenschap.  Je kan hiervoor best de universiteit van jouw keuze raadplegen.
 • Via een verklaring vooraf kan je zelf bepalen hoe jouw lichaam wordt ter aarde besteld (crematie, begraving), maar ook welke uitvaartplechtigheid (katholieke uitvaart,…).

Wanneer het einde onafwendbaar is door ziekte of ongeval, dan kan je een stem hebben in hoe je die weg naar de dood wil afleggen.  Je kan je levenseinde waardig beleven.  Dit wil zeggen: zo bewust als mogelijk en zonder pijn.  Als je niet meer in staat bent daar zelf over te oordelen, dan moeten de mensen rondom jou de verantwoordelijkheid mogen nemen om beslissingen te nemen die vooraf duidelijk met jou zijn afgesproken.

De mensen van het palliatief team in De Ceder maken graag tijd om je te begeleiden wanneer je de zorg rond je levenseinde zelf in handen wil nemen.

Oefenzaal in de kiosk (06.2017)

Vanuit De Ceder stimuleren we alle bewoners om zo veel mogelijk te bewegen. Alle vormen van beweging zijn hiervoor goed: wandelen, fietsen, oefeningen, kinesitherapie, meedoen aan de zitdans of gymnastiek…
Vanuit dit oogpunt hebben we beslist om in de kiosk wat toestellen (hometrainer, stepper, krachttoestel) te plaatsen. Jullie zullen er ook gewichtjes en oefenelastieken terugvinden. Een deel van de kiosk kan vanaf juni 2017 gebruikt worden als oefenzaaltje door bv. de flatbewoners of het personeel tijdens hun pauze.
De kiosk wordt soms ook nog voor andere doeleinden gebruikt, zoals vergaderingen, tentoonstellingen en verhuur voor feestjes. Ook een beweegcoach zal af en toe een afspraak hebben in de kiosk. Raadpleeg daarom voor het oefenen de agenda die ophangt om na te gaan of de kiosk niet bezet is.
De geïnteresseerden mogen dit laten weten aan de kinesitherapeuten. We helpen je graag op weg door jullie eens alles uit te leggen. De bedoeling is dat je nadien zelfstandig aan de slag gaat in de kiosk m.b.v. de oefenschema’s die je er zal terugvinden.
Flatbewoner Eduard Demol zal de kiosk openen en afsluiten. In de zomer zal je in de kiosk terecht kunnen tussen 9-18u30 en in de winter tussen 9u30-16u. Hierbij willen we Eduard graag bedanken, hij maakt dit mede mogelijk voor jullie! Hij doopte het reeds tot fitnessclub “De stramme benen”. Wij zijn benieuwd wie deel uit zal maken van dit ongetwijfeld leuke clubje en hopen dat die stramme benen door de extra beweging snel soepele benen mogen worden.

We willen iedereen aanmoedigen om de fiets op de eerste verdieping meer te gebruiken. Deze fiets kan ook ’s avonds of in het weekend, als het kinelokaal gesloten is, gebruikt worden en het kan helpen om de wachtrijen om te fietsen in het kinelokaal te beperken.
Deze fiets staat op de eerste verdieping, maar dit wil zeker niet zeggen dat enkel de bewoners van de eerste verdieping deze mogen gebruiken! De enige reden hiervoor is dat we daar wat meer plaats hadden. Aan de bewoners met een kamer op een andere verdieping: laat dit jullie niet tegen houden om te gaan fietsen.
Om onnodig energieverbruik te vermijden, staat deze fiets niet altijd aan. Als het scherm zwart is en niets weergeeft, zal de fiets nog moeten aangezet worden. Dit doe je door de groene aan/uit-knop in te drukken onderaan de fiets aan de achterkant van de witte steunbalk. Vraag hiervoor eventueel hulp aan een personeelslid. Laat Inge of Griet weten als je er voor de eerste maal wilt gaan fietsen, we tonen je graag hoe het moet.
Plaats elke keer als je bent gaan fietsen op de eerste verdieping of bent gaan oefenen in de kiosk zeker een kruisje bij je naam en de juiste datum op de lijst. Wie weet komt er wel een verrassing jouw richting uit!
Wij hopen alvast op veel beweging op de 1e verdieping en in de kiosk!

Buitengaan

Geachte bewoner, geachte bezoeker, Voor de veiligheid van onze bewoners vragen we u wanneer u buitengaat of binnenkomt, zorg er aub voor dat u alleen buitengaat en niet - ongewild - een bewoner met u mee naar buiten neemt. Dank u wel.

Vervanging kleine lift (01.2017)

WZC De Ceder vervangt de oude kleine lift ( in de hal naast drankautomaat) door een moderne lift. Op maandag 13 februari 2017 starten de werken. De werken duren 6 weken. De aannemer zal de werken uitvoeren met zo weinig mogelijk hinder. We vragen uw begrip voor de overlast die er toch zal zijn.

Rond Pasen heeft het woonzorgcentrum een moderne, gemakkelijke en betrouwbare lift die u naar de 1ste en 2de verdieping brengt. Maatregelen tijdens de werken zijn nodig om alles vlot te laten verlopen.

1. De bewoners en bezoekers van de 1ste verdieping ( kamer 11 tot 35) gebruiken enkel de grote lift naast het restaurant. Personeel dat naar de eerste verdieping gaat, gebruikt ofwel deze lift, ofwel de trap.

2. De bewoners en bezoekers van de 2de verdieping ( kamer 36 tot 60) gebruiken de lift tegenover het verpleeglokaal. Er komt duidelijke bewegwijzering.

Als iedereen zich aan deze afspraken houdt, zullen we de 6 weken goed overbruggen met 1 lift minder.

Ik dank u voor uw medewerking.

Omschakeling naar digitale televisie (01.2017)

Je hebt het al gehoord in de pers: analoge televisie bestaat niet meer.
Daarom is WZC De Ceder al in 2016 op zoek gegaan naar een goed alternatief voor alle bewoners van het woonzorgcentrum en van de assistentiewoningen. Samen met andere woonzorgcentra hebben we een straffe groepsaankoop gedaan van digitale kabel en digitale TV. De bekabeling ligt er.
Vanaf 23 januari 2017 gaat Thierry verdiep per verdiep in alle kamers van het woonzorgcentrum de nieuwe tv installeren. Na het WZC begint hij aan de assistentiewoningen, blok per blok. Alles is afgerond tegen 1/4/2017.

Wat met je eigen televisietoestel? De meeste tv’s zijn niet compatibel met de nieuwe installatie. Geef hem mee met je familie, hij kan zeker nog ergens goed dienst doen. Werkt je eigen tv-toestel nog wel en wil je dit behouden, het kan. Dan vervangen we je tv door een van het woonzorgcentrum als hij stuk gaat.

Vanaf 20/4/2017 wordt de dagprijs verhoogd met 0,53 euro. Dat is het bedrag dat OCMW Beersel betaalt voor de omschakeling van analoog naar digitaal. Op je maandfactuur vanaf mei 2017 valt de aanrekening van 6,91 euro voor de kabel-tv weg. De aanvraag en melding voor deze prijsaanpassing is gedaan bij het Agentschap Zorg en Gezondheid op 16/1/2017.

Je krijgt in je digitale abonnement 67 tv-zenders en 30 radiozenders. Wil je bijkomende sport- of filmzenders, dan neem je zelf een bijkomend betalend abonnement bij Telenet op Play, Play More of Play Sports. Ik raad je echter aan om eerst die schat aan nieuwe zenders even uit te proberen.

WZC de Ceder zal er alles aan doen om deze overstap van analoog naar digitaal en van eigen televisietoestel naar WZC-TV voor jou zo makkelijk mogelijk te maken. Thierry, de klusjesman van het woonzorgcentrum, komt binnenkort bij jou langs met het nieuwe televisietoestel en afstandsbediening en zenderkaart. Indien er toch iets fout loopt, kan je dit melden aan Carine Vindevogel. Zij is aanwezig elke voormiddag van 8.30 tot 13 uur van maandag tot vrijdag en bereikbaar op T 908.

Geachte bewoner, zo komt een stukje van de grote digitalisering in de buitenwereld ook binnen in ons woonzorgcentrum.

Wijziging werkwijze alarmknoppen in de kamers van het woonzorgcentrum (06.2016)

Samen met de firma Nextel hebben we een aantal stappen ondernomen om de werking van de persoonlijke alarmknoppen te optimaliseren.
Vanaf heden heeft elke bewoner van een kamer in het woonzorgcentrum twee alarmknoppen. Een zit in de oplader bij de verpleging, de andere bevindt zich in uw kamer. De nachtverpleging wisselt om de dag de alarmknop. Zo zijn we er zeker van dat de alarmknoppen altijd opgeladen zijn en goed functioneren. We hebben deze werkwijze uitgetest. Alles functioneert prima. Hierna hebben we de vaak hinderlijke oplaaddraden uit uw kamer weggehaald.
Zo wordt uw verblijf in ons woonzorgcentrum nog aangenamer en veiliger.

Sluikstorten in onze containers (01.2016)

Wijondervinden last van sluikstorters in onze containers.  Het lukt ons niet altijd om deze personen op te sporen en hierover aan te spreken.
Daarom zien wij ons genoodzaakt om per 1 januari 2016 onze containers tijdens de weekend af te sluiten.   Tijdens de weekdagen zullen de containers om 10u geopend worden en 16u afgesloten worden.
Wij hopen dat u hiervoor begrip kan opbrengen, want het verwerken van al dat extra afval is een dure aangelegenheid.