Veelgestelde vragen

Is er een wachtlijst voor het woonzorgcentrum De Ceder?

Kandidaat-bewoners kunnen zich laten inschrijven op een wachtlijst.
We onderscheiden 5 verschillende wachtlijsten.

  1. Actieve lijst voor 41 RVT-bedden van het woonzorgcentrum
  2. Actieve lijst voor 19 ROB-bedden van het woonzorgcentrum
  3. Actieve lijst voor 30 assistentiewoningen
  4. Passieve lijst voor ROB
  5. Passieve lijst voor assistentiewoningen

Kan iedereen terecht in het woonzorgcentrum De Ceder?

Beerselaar is iedereen die op het moment van opname tenminste de laatste 5 jaar in Beersel gedomicilieerd is of die minstens 25 jaar in Beersel gedomicilieerd was en minder dan 5 jaar in een andere gemeente ingeschreven staat. Zij betalen het tarief Beerselaar.
De niet-Beerselaar die in aanmerking komt voor inschrijving op de wachtlijst moet aan onderstaande inschrijvingsvoorwaarden voldoen:
- ooit 20 jaar in Beersel gedomicilieerd zijn;
- of familie hebben in de 1e graad die minstens 20 jaar in Beersel gedomicilieerd is;
- of gedurende 10 jaar ten minste 26 dagen per jaar vrijwilligerswerk gedaan hebben in het woonzorgcentrum De Ceder.
Zij betalen het tarief niet-Beerselaar.
De Beerselaar heeft voorrang op de niet-Beerselaar die aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet.
De kandidaat-bewoner die jonger is dan 65 jaar, kan een afwijking aanvragen, zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009.

Is wzc De Ceder gemakkelijk te bereiken?

Er is een bushalte op een kwartiertje stappen. Hou er rekening mee dat het bergop gaat. Met de wagen is het wzc goed bereikbaar. Voor details kijk je best bij 'Wegbeschrijving' onder het tabblad 'Info'.

Wat moet ik doen als ik het verblijf niet kan betalen?

Wie onvoldoende inkomsten heeft om de verblijfsfactuur te betalen neemt best contact op met de sociale dienst van het O.C.M.W. Zij bekijken samen met jou alle mogelijkheden.