De assistentiewoningen

Wat?

De 30 assistentiewoningen huisvesten zelfredzame senioren die in een min of meer beschermde omgeving, eventueel met ondersteuning van de thuiszorg, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.
Elke assistentiewoning beschikt over een leefkamer, een slaapruimte, een keuken, een toilet en een sanitaire ruimte met wastafel, bad of douche. 
Er is aansluiting op radio en TV.  Daarenboven is elke assistentiewoning voorzien van een televisie, een telefoon en alarmsystemen die gekoppeld zijn aan de noodoproepinstallatie van het woonzorgcentrum.
Een zestal assistentiewoningen zijn speciaal aangepast voor mindervaliden die over de nodige zelfredzaamheid beschikken.
De toekomstige bewoner kan zijn assistentiewoning inrichten met eigen meubelen en apparaten, zodat hij zich vlug opnieuw thuis voelt.  Uiteraard worden deze stukken vooraf aan een veiligheidscontrole onderworpen.
De toekomstige bewoner kan echter ook kiezen voor een volledig uitgeruste assistentiewoning met volgende meubelstukken, voor een supplement van € 49,58 per maand:
-slaapkamer: 1 of 2 éénpersoonsbedden, een hang- en legkast en 1 of 2 nachtkastjes.
-living: een tafel, 4 stoelen, een TV-kast, 1 of 2 zetels, een buffetkast.
Meerdere lichtpunten zorgen voor een gezellige sfeer.

Voor wie?

De kandidaat-bewoner die 65 jaar of ouder is, kan zich inschrijven op een wachtlijst. Er zijn 2 passieve en 3 actieve wachtlijsten.
Op de passieve wachtlijsten staan de kandidaat-bewoners die in de toekomst van onze diensten wensen gebruik te maken. Op de actieve wachtlijst staan de kandidaat-bewoners die op korte termijn wensen opgenomen te worden. Het is niet mogelijk om op meerdere actieve wachtlijsten in te schrijven. Een inschrijving op de 2 passieve wachtlijsten is wel mogelijk.

Beerselaar is iedereen die op het moment van opname tenminste de laatste 5 jaar in Beersel gedomicilieerd is of die minstens 25 jaar in Beersel gedomicilieerd was en minder dan 5 jaar in een andere gemeente ingeschreven staat.
Zij betalen het tarief Beerselaar.
De niet-Beerselaar die in aanmerking komt voor inschrijving op de wachtlijst moet aan onderstaande inschrijvingsvoorwaarden voldoen:
- ooit 20 jaar in Beersel gedomicilieerd zijn;
- of familie hebben in de 1e graad die minstens 20 jaar in Beersel gedomicilieerd is;
- of gedurende 10 jaar ten minste 26 dagen per jaar vrijwilligerswerk gedaan hebben in het woonzorgcentrum De Ceder.
Zij betalen het tarief niet-Beerselaar.

De Beerselaar heeft voorrang op de niet-Beerselaar die aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet.
De kandidaat-bewoner die jonger is dan 65 jaar, kan een afwijking aanvragen, zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009. 

Hoe?

De kandidaat-bewoner of zijn vertegenwoordiger maakt een afspraak met Lieve De Becker, de deskundige sociale zaken van het woonzorgcentrum. Dat kan telefonisch op nummer 02 334 99 01 of per mail naar deceder@ocmwbeersel.be.
Inschrijven kan ook via de website www.wzcdeceder.be waar het in te vullen document terug te vinden is of via de website van de gemeente Beersel.

Het volledige opnamereglement vind je terug onder de knop Opnamebeleid.