Aanbod

Het gemeentelijk woonzorgcentrum wordt beheerd door het O.C.M.W. Beersel.
Het woonzorgcentrum is een openbare Nederlandstalige instelling, die in open communicatie met de omgeving haar organisatie zoveel mogelijk aanpast aan de behoeften van de residenten.
Het Centrum heeft zich tot doel gesteld een thuis te bieden aan haar bewoners en in te staan voor goede zorgen in een aangename, nette omgeving met aangepaste animatie, lekkere maaltijden en technische ondersteuning.

Het woonzorgcentrum beschikt over 60 kamers en heeft 41 woongelegenheden erkend als woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning.

De 30 assistentiewoningen huisvesten zelfredzame ouderen dieĀ in een min of meer beschermde omgeving zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.

Het dienstencentrum wil de bewoners, maar vooral de thuisverblijvende ouderen, een aantal diensten aanbieden waardoor deze maximaal hun zelfstandigheid en integratie in hun lokale gemeenschap kunnen behouden.

Het woonzorgcentrum heeft een actieve ploeg vrijwilligers, die op verschillende terreinen een welkome hulp zijn bij de professionele dienstverlening.