Welkom

Het Woonzorgcentrum De Ceder heeft zijn ontstaan te danken aan de schenking en laatste wilsbeschikking van mevrouw Hess-de Lilez ten gunste van het gemeentebestuur van Beersel. De gemeente trad op als bouwheer. Het O.C.M.W. zorgt voor de uitbating.

Het woonzorgcentrum beschikt over 60 kamers, 30 assistentiewoningen en een dienstencentrum.

De kamers

Er zijn zowel eenpersoonskamers als kamers voor koppels. Elke kamer onderscheidt zich van de ander door grootte, ligging, vorm en de aan- of afwezigheid van een balkon.

De assistentiewoningen

De assistentiewoning beschikt over een leefkamer, een slaapruimte, een kleine open keuken, toilet en sanitaire ruimte.

Het dienstencentrum

In het dienstencentrum bevindt zich een restaurant, een wassalon en een kapsalon.

In de kijker

Gratis oor- en oogcontrole (01.2019)

In 2018 ging iedereen die wou voor het eerst naar de tandarts in WZC De Ceder voor een mondcontrole en kleine mondzorg, en dit alles tegen terugbetalingstarief. Deze mondzorg loopt door in 2019. Dus ook dit jaar wordt elke bewoner uitgenodigd voor een afspraak bij de tandarts in WZC De Ceder tegen terugbetalingstarief.

Maar er is meer.
Op donderdag 21 februari 2019 komt de Mobiele Zorggroep naar WZC de Ceder in het kader van hun campagne “samen voor een beter zicht”.
Elke bewoner wordt die dag uitgenodigd voor een gratis controle van zijn zicht.
Het doel van dit onderzoek is om in overleg met bewoner, zijn huisarts en familie bij zichtproblemen oplossingen te zoeken om het dagelijks leven van de bewoner te verbeteren. Ook onderhoud en kleine herstellingen van bril zijn mogelijk.
Uit ervaring blijkt dat in veel gevallen ouderen niet weten dat zij een oogaandoening hebben doordat niet elke oogaandoening met zichtbare of voelbare symptomen begint.

Op een later tijdstip in 2019 zal de Mobiele zorggroep terugkeren naar WZC de Ceder voor een gratis controle van het gehoor van de bewoners van WZC De Ceder, alle informatie hierover volgt nog.
De gratis controle op het zicht en gehoor vindt plaatst in de vertrouwde omgeving van woonzorgcentrum de Ceder en gebeurt door middel van oog- en gehoormetingen met professionele toestellen. Permanent is een verpleegkundige van WZC De Ceder bij de controle aanwezig.
Deze campagne van de Mobiele Zorggroep gebeurt in samenspraak met de directie , de hoofdverpleegkundige en de coördinerend en raadgevend arts van woonzorgcentrum De Ceder.
De gegevens van deze gratis controle zullen door WZC De Ceder bijgehouden worden in het zorgdossier en overgemaakt worden aan de huisarts.

Deze campagne is een mooie aanvulling op de bestaande zorgverstrekking in WZC De Ceder.